Terug naar Nieuws

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Gepubliceerd op:
Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de belastbare winst. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Afhankelijk van de hoogte van de winst geldt een vrijstelling.

Afdragen over belastbare winst

Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting (vpb) over de belastbare winst in een boekjaar. De winst kan nog verminderd worden als uw onderneming verliezen kan verrekenen. Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Maar een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei tot en met april) is binnen de vennootschapsbelasting ook toegestaan. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Carry back en carry forward

U mag verliezen met toekomstige winsten of winst uit het verleden verrekenen. U verrekent binnnen de vennootschapsbelasting (vpb) een verlies eerst met de winst van het voorgaande jaar (carry back). Kan dat niet? Dan mag u het verlies verrekenen met winsten van toekomstige jaren (carry forward). Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar. Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor de inkomstenbelasting.

Winst bij vpb onderbrengen in innovatiebox

Zijn uw activiteiten vernieuwend? En maakt u winst? Dan kunt u de winst uit die activiteiten bij uw aangifte vennootschapsbelasting mogelijk onderbrengen in een speciale tariefbox: de innovatiebox. U betaalt dan minder belasting. Voorwaarde is wel dat u een octrooi of een buitenlands patent hebt of dat u gebruik maakt van de WBSO-regeling.

Aangifte vennootschapsbelasting doen

De aangifte vennootschapsbelasting doet u jaarlijks, na afloop van het boekjaar van de onderneming. De aangifte vennootschapsbelasting doet u digitaal. De tarieven voor de vennootschapsbelasting (vpb-tarief) vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wat verandert er?

Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst. Nu is de verliesverrekening vpb (carry forward) 9 jaar. Lijdt uw bedrijf verlies in 2018? Dan mag u dat nog verrekenen tot 2027. Lijdt uw bedrijf verlies in 2019? Dan mag u dat dus korter verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag u verrekenen tot 2026 en zo verder.

Voor wie?

  • Ondernemers met een nv of bv

Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd.

Wat verandert er?

Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. In 2019 bedraagt de eerste schijf 19%, de tweede 25%. Vanaf 2020 dalen die percentages naar respectievelijk 16,50% en 22,55% om in 2021 op 15% en 20,50% te komen.

Voor wie?

  • bv’s en nv’s
  • stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2019 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bekijk ook

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…
 

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden
Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken.