Terug naar Nieuws

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden

Gepubliceerd op:
Kindermishandeling en huiselijk geweld melden

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken. 

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u moet doen bij vermoedens van geweld. Wilt u advies over of een melding doen van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan kunt u terecht bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis 

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Bent u werkgever in de kinderopvang? Heeft u aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan bent u verplicht contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur adviseert ook werknemers en ouders.

Wat verandert er?

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen, bijvoorbeeld in de kinderopvang? En vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? De meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangescherpt.

Zodra u ernstige mishandeling constateert, moet u Veilig Thuisinformeren. Start u zelf een hulptraject bij vermoedens van kindermishandeling? Dan moet u dit bij Veilig Thuis laten registreren.

Naast deze verplichtingen komen er nieuwe beroepscodes, zodat beroepskrachten zelf kunnen bepalen wanneer er sprake is van mishandeling.


Basismodel meldcode huiselijk geweld
Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit basisdocument is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de meldcode. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

Voor wie?

  • werkgevers in de kinderopvang
  • werknemers in de kinderopvang
  • zorgprofessionals

Wanneer?

De wijziging van de meldcode gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bron: Ondernemersplein

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…