Terug naar Nieuws

Jubileumuitkering DGA

Gepubliceerd op:
Jubileumuitkering DGA

Als DGA drijft u nu al de nodige jaren een onderneming in uw BV. Uw werknemers kunnen aanspraak maken op een leuke belastingvrije uitkering van één maandloon wanneer ze 25 jaar bij u in dienst zijn. Onlangs heeft u weer iemand in het zonnetje mogen zetten. Zou u zelf ook gebruik kunnen maken van deze regeling? 

U doet het op de ‘klassieke’ manier

Als een werknemer een diensttijd van 25 jaar of 40 jaar heeft bereikt, kan aan hem een onbelaste vergoeding worden verstrekt ter grootte van één keer het brutomaandloon. Het is daarbij niet van belang voor welke gelegenheid het bedrag wordt uitgekeerd. De enige voorwaarde is dat het een uitkering is die eenmaal is gedaan na het bereiken van een diensttijd van 25 of 40 jaar.

In de praktijk wordt deze fiscaal aantrekkelijke regeling vaak vergeten voor de DGA. Terwijl een onbelast maandloon toch een mooie meevaller is! Veelal is de DGA echter nog geen 25 jaar als eigenaar bij het bedrijf betrokken. Dit hoeft geen probleem te zijn!

U doet het op onze manier

Ook voor de DGA gelden in beginsel dezelfde voorwaarden als voor een ‘normale’ werknemer. Dit betekent dat wanneer hij aan de voorwaarden voldoet, een onbelaste uitkering van één maandloon mogelijk is. Maar zoals gezegd zijn veel DGA’s nog geen 25 jaar eigenaar van de onderneming en in dienst bij hun BV.

In bepaalde situaties mag echter ook de diensttijd bij een andere werkgever worden meegeteld. Het moet in dit geval dan gaan om uw dienstbetrekking bij de eenmanszaak of vennootschap onder firma waarin uw huidige onderneming vroeger werd uitgeoefend. De periode dat u ook als fiscaal ondernemer was aan te merken telt hierbij niet mee.

U kunt hierbij denken aan de situatie dat u vroeger als werknemer gewerkt heeft in de zaak van uw vader of baas. Op een later moment heeft u deze zaak overgenomen en omgezet in een BV. De periode dat u als werknemer voor de onderneming werkzaam bent geweest mag u meerekenen voor de periode van 25 en 40 jaar. Het hoeft hierbij zelfs niet te gaan om een aaneengesloten periode.

Belangrijke aandachtspunten

  • Werkkostenregeling, geen probleem. De jubileumregeling waarvan u in dit advies gebruik wilt maken is vrijgesteld voor de loonheffingen. U mag derhalve uzelf en/of uw werknemers een dergelijke uitkering toezeggen zonder dat dit ten koste gaat van uw fiscaal vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom.
  • Wat telt mee als maandsalaris? De onbelaste uitkering bedraagt éénmaal het brutomaandsalaris. U mag hierbij uitgaan van het loon voor de loonheffingen. U hoeft verder geen rekening te houden met onder andere een eventuele werknemersbijdrage in de pensioenpremie. Tevens kunt u de vast overeengekomen onderdelen in uw arbeidsvoorwaarden, zoals de vakantietoeslag en een vaste 13e  maand, voor 1/12 deel optellen bij de berekening van het vrijgesteld uit te keren salaris. Tantièmes en andere toevallige beloningen mogen niet worden meegerekend.
  • Salarisverbetering? Het is verstandig om in een jaar waarin u een dergelijke jubileumuitkering aan uzelf wilt doen, de hoogte van uw loon nog eens onder de loep te nemen. Wellicht was u al langer toe aan een verhoging? De verhoging moet echter wel structureel en onderbouwd zijn. Een plotselinge verhoging in de jubileummaand zelf zal waarschijnlijk leiden tot kritische vragen van de Belastingdienst.
Een DGA kan, net zoals zijn werknemers, onder voorwaarden gebruikmaken van de fiscaal aantrekkelijke vrijstelling voor jubileumuitkeringen. Hierbij mag hij in bepaalde gevallen zelfs diensttijd die hij als werknemer bij het bedrijf heeft doorgebracht meetellen. Zeker in combinatie met een loonsverhoging kan een jubileumuitkering een leuk voordeel opleveren.
 
Bron: Indicator

 

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…