Terug naar Nieuws

Informatieplicht energiebesparing

Gepubliceerd op:
Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informatieplicht. U moet uiterlijk 1 juli 2019 melden welke maatregelen u neemt om energie te besparen. Het doel is om de energiebesparing te versnellen. Melden kan vanaf januari 2019 via het eLoket op RVO.nl.

U kunt zich nu al voorbereiden op de informatieplicht met het stappenplan Informatieplicht energiebesparing.

 

Voor wie?

  • bedrijven met een energiebesparingsplicht  200 en die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken
  • bedrijven met een energiebesparingsplicht en een auditverplichting Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Wanneer?

De wijziging gaat in op 1 januari 2019.

Regels die bedrijven verplichten om energie te besparen, staan in het Activiteitenbesluit. U kunt hieraan voldoen door uw energiebehoefte aan te passen, energiezuinige technieken toe te passen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

Energiebesparende maatregelen

  • Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn per bedrijfstak vastgelegd.
  • Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren.

Regelhulp Wetchecker energiebesparing

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Energiebesparingsverplichtingen, alle ondernemers hebben ermee te maken. Ook u. Met de Regelhulp Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn.

Hulpmiddel voor EPC-berekening: EPCheck

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat. Met de EPCheck maakt u EPC-berekeningen voor woningen, utiliteitsgebouwen en combinatiegebouwen.

Verplichte energie-audit

Heeft uw bedrijf meer dan 250 werknemers? Of heeft uw bedrijf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan moet u ten minste elke 4 jaar een energie-audit van uw bedrijf uitvoeren.

Slimme energiemeter

Met een slimme energiemeter hoeft u geen meterstanden meer door te geven. Doordat u meer inzicht krijgt in uw energieverbruik, kunt u gemakkelijker energie besparen. Bij vervanging, nieuwbouw of grootschalige renovatie moet uw regionale netbeheerder bij u een slimme energiemeter plaatsen. U kunt ook zelf om een slimme meter vragen.

Check de Erkende Maatregelenlijsten (EML)

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing ziet u per bedrijfstak welke energiebesparende maatregelen zich binnen 5 jaar terugverdienen. Voor 19 bedrijfstakken zijn er lijsten. Bijvoorbeeld: detailhandel, bouwmaterialen, hotels en restaurants. Maar ook autoschadeherstelbedrijven en kantoren. Controleer of uw bedrijfstak op de lijst staat. En bekijk welke maatregelen u nog moet nemen in uw bedrijf.

 

Bespaar energie

Voer alle energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak uit in uw bedrijf. Dan voldoet u aan de energiebesparingsplicht. Afwijken van de Erkende Maatregelenlijsten is mogelijk: 

Energie besparen heeft voordelen:

  • U verdient de kosten van energiebesparende maatregelen binnen 5 jaar terug. U bespaart dus op uw stroomverbruik en/of gasverbruik.
  • U krijgt vaak meer comfort en bedieningsgemak met nieuwe technieken.
  • U doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • U zet een eerste stap naar een CO2-neutrale energiehuishouding.

U wijkt af van de EML voor uw bedrijfstak

De Erkende Maatregelenlijsten zijn uitgangspunt. U kunt afwijken van deze regels. Lees meer hierover op Energiebesparingplicht.

Er is geen EML voor uw branche

Uw bedrijfstak staat niet op de Erkende Maatregelenlijsten? Neem dan alle energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Ook dan meldt u uiterlijk 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen. Eventueel met een vrijwillige toelichting. Het bevoegd gezag bepaalt of u zo voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie, geldt niet als energiebesparende maatregel. U verbruikt namelijk nog steeds evenveel energie. Bij de energiebesparingsplicht gaat het om maatregelen die uw stroomgebruik en gasverbruik verminderen. Bijvoorbeeld isoleren of led-verlichting.

Meld voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen

Geef uiterlijk 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door aan ‘het bevoegd gezag’. Zo voldoet u aan de informatieplicht. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is. Bij grote, complexe bedrijven is dat de vaak de provincie. Melden kan in januari 2019 via het eLoket van RVO.nl.

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

Als bouwbedrijf kunt u met de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen (pdf) van Bouwend Nederland uw klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden voor energiezuinig (ver)bouwen.

Samen sneller CO2-vrij

Door energie te besparen, beperken we de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven Nederland samen sneller CO2-vrij krijgen. Dat ligt vast in het Energieakkoord.

Bron: ondernemersplein

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden
Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken.