Terug naar Nieuws

Giften en Sponsoring via de BV

Gepubliceerd op:
Giften en Sponsoring via de BV

De overheid trekt zich terug. Steeds meer verenigingen en instellingen zijn aangewezen op de giften van particulieren en bedrijven. Als ondernemer zult u ook regelmatig hiervoor gepolst worden. Om giften te stimuleren is er een fiscale aftrek mogelijk, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Maar waarvan profiteert u het meeste? Met andere woorden: kunt u beter privé of zakelijk een gift doen? 

U doet het op de ‘klassieke’ manier

Om een gedane gift af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan. Zo komen tegenwoordig alleen giften in aanmerking die zijn gedaan aan een aangewezen en kwalificerend doel. Dit noemt men een ANBI. Of uw beoogde doel hieronder valt, kunt u via de site van de Belastingdienst controleren. Zoek op “ANBI zoekprogramma”.

Verder geldt voor gewone, niet periodieke giften een drempel. Deze bedraagt 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60 ,-. Maximaal mag 10% van het verzamelinkomen als aftrekbare gift in aanmerking worden genomen. Dat deze beperkingen fiscaal vervelend kunnen uitpakken, ziet u in het volgende voorbeeld.

Voorbeeld

Stel, u heeft een verzamelinkomen van € 105.000,-. De plaatselijke tennisvereniging vraagt u om een bijdrage. Zij proberen op die manier hun paviljoen wat op te knappen en daarmee het spelen voor haar leden aangenamer te maken. De gemeente heeft al genoeg financiële sores en dus wendt de vereniging zich tot enkele leden. U besluit de club te steunen met een eenmalige gift van € 1.200,-.

U hoopt natuurlijk een zo groot mogelijk deel van deze gift te kunnen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Maar dan blijkt dat u rekening moet houden met een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. In uw geval is dat dus € 1.050,-. Dat betekent dat van uw totale gift van € 1.200,- slechts € 150,- daadwerkelijk voor aftrek in aanmerking komt. Uitgaande van een belastingtarief van 52% levert u dit een belastingbesparing op van € 78,-.

Dit is nog onder de voorwaarde dat de vereniging ook als ANBI wordt aangemerkt. Het is zeer de vraag of dit het geval is. Blijkt de tennisclub inderdaad niet als een ANBI te zijn ingeschreven dan kunt u überhaupt geen aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting opvoeren.

U doet het op onze manier

U zou er ook voor kunnen kiezen om de gift niet privé te doen maar via uw vennootschap. In dat geval kunt u gebruik maken van de regels die gelden voor de vennootschapsbelasting. En die zijn een stuk minder streng. Zo mag de aftrek oplopen tot maximaal 50% van de winst met een absoluut maximum van € 100.000 ,-. Verder hoeft er geen sprake te zijn van een ANBI wanneer u kunt aantonen dat er geen sprake is van een gift maar van een bedrijfsuitgave. Hiervoor is een element van sponsoring of reclame noodzakelijk. Dat dit gunstig kan uitpakken, ziet u in het vervolg van ons voorbeeld.

Vervolg voorbeeld

Stel, u besluit de gift van € 1.200,- aan uw plaatselijke tennisvereniging niet te doen via uw privébankrekening maar deze zakelijk op te voeren. Uw BV draait goed en maakt een gezonde winst van € 80.000,-. U onderhandelt met het bestuur en zij besluiten om uw onderneming, en ook de andere donateurs, met een plaquette te eren bij de ingang van het clubhuis. Bovendien mag u tegen een zacht prijsje een reclamebord ophangen. Mooie reclame natuurlijk voor uw onderneming waardoor er niet langer sprake is van een gift maar van een bedrijfsuitgave. Dit betekent dat u zich niet meer druk hoeft te maken over de vraag of de vereniging kwalificeert als een ANBI. Dit is voor de heffing van de vennootschapsbelasting niet van belang.

U kunt de gehele gift als bedrijfskosten in aftrek brengen op de fiscale winst van de vennootschap. Dat betekent dus een aftrek van € 1.200,- tegen een tarief van 20%. Wanneer we ook rekening houden met de 25% inkomstenbelasting die drukt op een dividenduitkering, bedraagt het voordeel maar liefst 40%. Zodoende heeft u € 480,- van de fiscus teruggekregen.

Belangrijke aandachtspunten

Verhoging culturele gift. Wanneer u schenkt aan een culturele instelling, mag de gift worden verhoogd. In privé mag 25% bij de gift worden geteld en binnen uw BV zelfs 50%. Er zijn wel maxima aan deze verhogingen verbonden.

Zakelijkheid. De staatssecretaris heeft in 2015 een besluit omtrent giften door de BV gepubliceerd. Hij bevestigt daarin dat een gift door een vennootschap die is ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder, gewoon als gift in uw BV in aanmerking mag worden genomen. Er is in dat geval geen sprake van een uitdeling.

Periodiek. Het is ook mogelijk om de aftrekbaarheid van een gift in de inkomstenbelasting te verhogen door deze periodiek te doen.

Ons advies in het kort

De aftrekbaarheid van een gift in de inkomstenbelasting wordt beperkt door een drempelbedrag, een maximum en de eis dat er sprake moet zijn van een ANBI. Loopt u tegen deze beperkingen aan, dan is het te overwegen de gift door uw BV te laten doen. U kunt dan profiteren van de minder strenge regels in de vennootschapsbelasting.

Bron: Indicator

 

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…