Terug naar Nieuws

Geen jaarrekening, wel aangifte doen

Gepubliceerd op:
Geen jaarrekening, wel aangifte doen

Binnenkort volgt weer de uitnodiging om aangifte te doen (2017). Dat u nog niet over jaarcijfers beschikt, is geen excuus, zo bleek onlangs. Wat moet u doen? 

 

Voorkom informatiebeschikking. Ook voor ondernemers is de aangifte tegenwoordig een stuk makkelijker, want de fiscus levert een deel van de benodigde gegevens zelf al aan. Misschien heeft u de jaarstukken nog niet van uw boekhouder ontvangen, maar doe dan toch aangifte of vraag uitstel. Waarom is dat? Wat overkwam een collega van u?

Te hoge aanslag ondanks conceptbalans. Uw collega bracht zijn zaak onlangs voor de rechter, omdat de inspecteur de bewijslast had omgedraaid. Daarom moest uw collega bewijzen dat de aanslag te hoog was, iets wat in de regel erg moeilijk is. De conceptjaarcijfers waren daarvoor dan ook niet voldoende. De bewijslast was omgedraaid omdat er verzuimd was tijdig aangifte te doen, ook na te zijn herinnerd en aangemaand. Naar de mening van uw collega ten onrechte, omdat de jaarcijfers door een eerder onderzoek van de fiscus nog niet beschikbaar waren. Volgens de rechter kan ook dan echter best inzage gegeven worden in iemands fiscale positie. De aanslag van een half miljoen euro met boete vanwege het niet doen van de vereiste aangifte, bleef dan ook in stand, Gerechtshof Amsterdam, 03.01.2017 (GHAMS:2017:5403) . Een bittere pil. Wat is dus de les?

Omdraaien bewijslast? De fiscus kan de bewijslast omdraaien als u bepaalde stukken niet kunt of wilt aanleveren, die de fiscus nodig acht voor het correct opleggen van uw aanslag. Daarvoor is wel eerst een zogenaamde informatiebeschikking nodig. Daarin wordt u verzocht de gevraagde gegevens alsnog voor een bepaalde datum aan te leveren.

Let op 1. Verzorgt uw adviseur uw aangifte, check dan of u bij hem in de uitstelregeling meeloopt. Verzoekt u zelf om uitstel, doe dat dan wel voor 1 mei 2018. Daarna kunt u zelf geen uitstel meer krijgen.

Let op 2. Wacht niet met aanvechten totdat de aanslag in de bus valt. Geef aan waarom u de gevraagde gegevens niet wilt of kunt aanleveren. Een reden die nogal eens wordt aangevoerd is dat de benodigde gegevens niet (meer) beschikbaar zijn, zoals door een computercrash. De rechter vindt echter vrijwel altijd dat u de plicht heeft voor een deugdelijke back-up en kopieën te zorgen.

Zijn uw jaarcijfers nog niet beschikbaar, doe dan toch aangifte of vraag uitstel. Vraagt u zelf om uitstel, doe dat dan voor 1 mei 2018.
 
Bron: Indicator

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…