Terug naar Nieuws

Eigen huis beschermen bij eenmanszaak en VOF

Gepubliceerd op:
Eigen huis beschermen bij eenmanszaak en VOF

Om de eigen woning van een ondernemer buiten de risicosfeer van de onderneming te houden, wordt deze woning vaak op naam van de echtgenoot/partner gezet. Waar moet u dan op letten? 

 

Op naam van de partner

Gehuwd of samenwonend. Faillissementen komen helaas steeds meer voor. Om het eigen huis daartegen te beschermen, wordt het vaak op naam van de niet-ondernemende partner gezet. Dat gebeurt dan in huwelijkse voorwaarden of in een samenlevingscontract.

Verrekenbeding. Hierin wordt ook een jaarlijkse verrekening of een verrekening bij echtscheiding van overgespaard inkomen en van winsten opgenomen, zodat beide partners vermogen kunnen opbouwen. En dat laatste is belangrijk.

Vermogen opbouwen. Stel, het huis is door beide partners volledig gefinancierd via een geldlening bij de bank. Op deze lening is niets afgelost, er wordt alleen rente betaald. Het huis staat op naam van de niet-ondernemer, meestal de vrouw. De onderneming loopt slecht.

Vrouw heeft voldoende vermogen. Als de vrouw voldoende vermogen heeft om de schuld op het huis eventueel zelf af te lossen, dan blijft het huis buiten het faillissement van de man.

Vrouw heeft niet voldoende vermogen. Vaak heeft de vrouw dat vermogen echter niet. In dat geval zal de verrekening ervoor moeten zorgen dat zij dat voldoende vermogen opbouwt. Jaarlijks, dan wel bij echtscheiding, zullen beide partners om de tafel gaan zitten om die verrekening uit te voeren en daadwerkelijk hetgeen daaruit resulteert op de bankrekening van de vrouw te zetten.

Nieuwe hypotheekregels

Rente fiscaal aftrekbaar. Sinds 2013 is uitsluitend de rente op annuïteitenhypotheken met een verplichte aflossing fiscaal aftrekbaar. Dit geldt alleen voor nieuwe financieringen. Voor bestaande hypotheken blijven de oude regels (van vóór 1 januari 2013) gelden.

Verplicht aflossen. Die verplichte aflossing voor de nieuwe financiering zal dan alleen door de vrouw uit haar inkomen of vermogen betaald moeten worden. Let op. Draagt de man hieraan bij of blijkt dat het huis vooral met zijn inkomen en vermogen gefinancierd is en gaat zijn onderneming failliet, dan is de kans groot dat de curator ook het huis in het faillissement betrekt.

Goede afspraken maken. Goede afspraken tussen partners zijn dus een eerste stap om ervoor te zorgen dat het huis niet in een eventueel faillissement van de ondernemer meegetrokken wordt. De daadwerkelijke uitvoering van de afspraken is minstens zo belangrijk.

Samen ondernemen

Man-vrouwfirma. Wat als man en vrouw samen ondernemen in firmaverband? Dat is een verhaal apart. Kort gezegd, komt het erop neer dat huwelijkse voorwaarden geen bescherming bij een faillissement van de onderneming bieden. Ook het vermogen van de vrouw is dan verhaalsobject. Beide partners zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle firmaschulden, ook in privé.

Wat is dan de oplossing? Richt samen een BV op en breng daarin de onderneming in. Beide partners worden daarvan aandeelhouder en bestuurder. Als de BV failliet gaat, is alleen het BV-vermogen verloren. Het privévermogen, waaronder het huis, blijft in de regel buiten het faillissement. Tenzij er sprake is van roekeloos bestuur.

Sinds 2013 zijn voor nieuwe financieringen nog uitsluitend annuïteitenhypotheken met een verplichte aflossing mogelijk. Die aflossing zal dan alleen door de niet-ondernemende partner betaald moeten worden. Maak hier goede afspraken over en voer het zogenaamde ‘verrekenbeding’ correct uit.
 
Bron: Indicator

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…