Terug naar Nieuws

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Gepubliceerd op:
Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 

 Wat verandert er?

Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen, en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag alsnog deze 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.

Voor wie?

  • Ondernemers met gebouwen in eigen gebruik die aangifte vennootschapsbelasting doen

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2019 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bron: Ondernemersplein

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…
 

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden
Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken.