Terug naar Nieuws

Auto van de zaak of privé?

Gepubliceerd op:
Auto van de zaak of privé?

Veel ondernemers rijden zowel zakelijk als privé in hun auto van de zaak. Administratief gezien is dit ook het makkelijkst. Maar of dit financieel ook het geval is? Zeker naarmate uw auto ouder wordt of u veel meer zakelijke dan privékilometers maakt, wordt het aantrekkelijker om de auto niet meer in de zaak te houden maar over te dragen naar privé.

 

U doet het op de ‘klassieke’ manier

Voorbeeld

Stel, u heeft zes jaar geleden een auto op kosten van uw IB-onderneming aangeschaft. Deze kostte toen all-in € 55.000,-. U gebruikt deze auto ook privé en zodoende betaalt u jaarlijks hiervoor een bijtelling van 25% over de cataloguswaarde, zijnde € 13.750,- (het bijtellingspercentage van 22% geldt alleen voor auto’s die na 31 december 2016 op naam zijn gesteld). Uitgaande van een belastingtarief van 52% betaalt u aan extra inkomstenbelasting voor deze auto € 7.150,-.

De totale kosten van de auto bedragen in de eerste jaren op jaarbasis inclusief afschrijving € 15.000,-. Dit betekent dat u van de Belastingdienst over slechts € 15.000,- -/- € 13.750,- (bijtelling) = € 1.250,- aftrek voor de inkomstenbelasting krijgt. Het belastingvoordeel tegen 52% bedraagt aldus € 650,-. Netto kost de auto u dus € 14.350,- op jaarbasis.

U doet het op onze manier

Vervolg voorbeeld

Stel, dat u na de eerste zes jaren besluit uw auto van de zaak veel minder privé te gaan gebruiken. U heeft in uw enthousiasme een leuke sportauto gekocht en gebruikt deze steeds meer privé. Jaarlijks rijdt u met uw auto van de zaak nog 40.000 km, waarvan zo’n 7.500 km privé. Het voorkomen van de bijtelling door middel van een sluitende kilometeradministratie is dan ook geen optie.

Het valt echter te overwegen om de auto over te brengen naar uw privévermogen. Doordat u nu privé veel minder gebruikmaakt van de auto en de werkelijke jaarlijkse kosten door het afnemen van de afschrijving zijn gedaald, kan dit aantrekkelijk zijn.

Stel, dat de jaarlijkse kosten zijn gedaald tot € 12.000,-. Wanneer u de auto zakelijk blijft rijden, dan wordt u nog steeds geconfronteerd met de relatief hoge bijtelling van € 13.750,-. Deze kan echter nooit hoger zijn dan de werkelijke jaarlijkse kosten van de auto, waardoor deze wordt verminderd tot € 12.000,-. Per saldo betekent dit dat u van de gemaakte kosten niets ten laste van uw fiscale winst kunt brengen en de auto op jaarbasis netto € 12.000,- kost.

Kiest u er echter voor om de auto over te brengen naar privé, dan heeft u niet meer te maken met een bijtelling. Alle kosten worden bij u privé in rekening gebracht. Echter, voor de zakelijk gereden kilometers mag u € 0,19 per kilometer in rekening brengen aan uw onderneming.

Uitgaande van 32.500 zakelijke kilometers op jaarbasis betekent dit een fiscale aftrekpost van € 6.175,-. Wanneer we wederom uitgaan van een belastingtarief van 52%, bedraagt het belastingvoordeel hierover € 3.211,-. De kosten van de auto zijn hierdoor netto slechts € 8.789,- in plaats van € 12.000,-!

Belangrijke aandachtspunten

  • Ook voor DGA. Als DGA kunt u uw auto van de zaak ook naar privé halen. U bent dan van de dure bijtelling af, maar de kosten van de auto komen voortaan wel voor uw eigen rekening. In het algemeen is het voordelig een nieuwe auto op de zaak te zetten en een oudere auto privé te houden.
  • Dure auto? Naarmate de cataloguswaarde hoger is, wordt een auto van de zaak minder aantrekkelijk. Rijdt u veel privé, dan is een auto van de zaak vaak aan te raden. Bereken ieder jaar uw optimum, aangezien de kosten van de auto zullen dalen door het toenemen van de leeftijd. Dit als gevolg van de afschrijvingen.
  • Zelf berekenen. De keuze ‘zakelijk of privé’ is niet altijd eenvoudig te maken. Het hiervoor opgenomen voorbeeld is vereenvoudigd omwille van de duidelijkheid.
  • Later naar privé? Het kan aantrekkelijk zijn uw auto op een gegeven moment over te dragen naar uw privévermogen. Dit is echter alleen toegestaan ingeval van een belangrijke wijziging. Voorbeelden hiervan zijn wanneer u besluit veel meer of minder privé met uw auto te gaan rijden dan wel een nieuwe auto aan te schaffen.
  • Waarde? Als IB-ondernemer bent u verplicht de auto tegen een reële waarde over te nemen van uw onderneming. Om discussies met de Belastingdienst te vermijden is het raadzaam uw auto vooraf te laten taxeren voor het vaststellen van een correcte overdrachtswaarde. Over de restwaarde bpm hoeft u geen btw in aanmerking te nemen.
Wanneer u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, dan heeft u een keuze. U kunt de auto tot uw ondernemingsvermogen rekenen, maar ook tot uw privévermogen. Afhankelijk van onder andere de kosten en de cataloguswaarde van de auto, kunt u hiermee een financieel voordeel behalen. Zeker naarmate de auto ouder wordt, wordt het aantrekkelijker deze over te brengen naar privé.
 
Bron: Indicator

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…