Terug naar Nieuws

Aflossen hypotheek, pas op met kapitaalverzekering

Gepubliceerd op:
Aflossen hypotheek, pas op met kapitaalverzekering

Het is bij de huidige lage rentestand erg voordelig uw hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Maar pas op als u deze heeft gekoppeld aan een kapitaalverzekering eigen woning. Waarom opletten en wat scheelt dat dan?

 

Niet in eigen voet schieten. Op een gewone spaarrekening ontvangt u momenteel nog maar zo’n 0,2% tot 0,3% rente. De hypotheekrente is daarentegen een stuk hoger. Wie deze voor langere tijd heeft afgesloten, kan zomaar nog 4 tot 5% rente betalen. Ondanks de aftrekbaarheid lijkt aflossen dan een voordelige optie. Dat is het ook, maar houd wel rekening met een eventuele aan uw eigen woning gekoppelde kapitaalverzekering, anders schiet u in uw eigen voet. Wat speelt er namelijk?

Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

Iedereen die vóór 2013 een eigen woning kocht, kon deze koppelen aan een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Via deze verzekering kon u een fiscaal vrijgesteld kapitaal bij elkaar brengen voor het te zijner tijd aflossen van uw eigen woning. Dit kon ook via sparen of beleggen.

Voorwaarden KEW. De KEW kent wel een aantal voorwaarden. Zo geldt er een maximale vrijstelling van € 162.500,-. Verder mag de hoogste premie die u in een jaar inlegt, niet meer zijn dan tien keer de laagste. Daarnaast is bepaald dat de vrijstelling alleen van toepassing is, als u de te ontvangen uitkering ook daadwerkelijk gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek.

KEW-vrijstelling box 3. De KEW kent ook een vrijstelling in box 3. De waarde van de opgebouwde som aan premies en rendement is dus vrij van belasting.

Gevolgen voor aflossen hypotheek

Lost u uw hypotheek af en daalt daardoor de restschuld tot onder het bedrag bij uitkering, dan gaat u belasting betalen over het rendementsdeel van het verschil. Let op. U betaalt hierover belasting in box 1 en het tarief kan dus oplopen tot 52%.

Tijd voor een rekenvoorbeeld. In tabelvorm:

 

Hypotheekschuld € 150.000,-
Extra aflossing €   20.000,-
Restschuld € 130.000,-
Uitkering KEW € 150.000,-
Bovenmatig deel €   20.000,-
Gestorte premie € 100.000,-
Rendement (stel 1/3 deel) €   50.000,-
Belast 1/3 € 20.000,- €     6.666,-
Te betalen bij (stel) 40,8% IB €     2.720,-

 

Let op. Wat u extra betaalt is, afhankelijk van de looptijd, vaak veel meer dan de bespaarde hypotheekrente in de afgelopen twee jaar.

Tegemoetkoming bij verhuizing

Er bestaat voor de KEW een tegemoetkoming bij verhuizing. Zou u uw huidige woning verkopen en niet direct een andere woning terugkopen, dan zou zonder de tegemoetkoming de vrijstelling vervallen. Tip. Dit is echter niet het geval, als u binnen een termijn van drie jaar een andere woning koopt en deze weer koppelt aan uw KEW.

Wat kunt u hiermee?

Het bovenstaande cijfervoorbeeld is slechts een van de mogelijkheden. De te betalen belasting over het rendementsdeel van de uitkering moet u afzetten tegen de besparing op de hypotheekrente. Hoeveel rente betaalt u en hoeveel jaren heeft u nog te gaan?

Ligt uw hypotheek boven de grens van de vrijstelling, dan is aflossen tot de grens in ieder geval geen probleem, want daarboven betaalt u toch belasting.

Pas op met het aflossen van uw hypotheek als deze gekoppeld is aan een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Bereken eerst via ons rekenvoorbeeld of het voordeel van aflossing opweegt tegen de te betalen belasting over het rendementsdeel van uw KEW.
 
Bron: Indicator
 

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…