Nieuws

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…
 

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden

Kindermishandeling en huiselijk geweld melden
Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken. 
 

Verliesverrekening Box 2 verkort van 9 naar 6 jaar

Verliesverrekening Box 2 verkort van 9 naar 6 jaar
Ondernemers kunnen vanaf 2019 over maximaal 6 boekjaren verliezen verrekenen met de winst.  
 

Scan en herken facturen - efficiënter samenwerken

Scan en herken facturen - efficiënter samenwerken
Efficiënter samenwerken in de cloud met Dizzydata online factuurherkenning en factuurautorisatie
 

Pensioen Meenemen Nieuwe Werkgever

Pensioen Meenemen Nieuwe Werkgever
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. 
 

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal
Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Vergeet dan niet om uw kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. 
 

Betalingsregelingen Belastingdienst Worden samengevoegd

Betalingsregelingen Belastingdienst Worden samengevoegd
 De twee betalingsregelingen van de Belastingdienst voor belastingschuld en toelageschuld worden samengevoegd en vervangen door 1 regeling.
 

Eigen huis beschermen bij eenmanszaak en VOF

Eigen huis beschermen bij eenmanszaak en VOF
Om de eigen woning van een ondernemer buiten de risicosfeer van de onderneming te houden, wordt deze woning vaak op naam van de echtgenoot/partner gezet. Waar moet u dan op letten? 
 

Kinderdagverblijf - BSO - Gastouderbureau

Kinderdagverblijf - BSO - Gastouderbureau
 Gaat u uw eigen kinderopvang, BSO of gastouderbureau beginnen? Dan dient u ondermeer met het volgende rekening te houden.
 

Geen jaarrekening, wel aangifte doen

Geen jaarrekening, wel aangifte doen
Binnenkort volgt weer de uitnodiging om aangifte te doen (2017). Dat u nog niet over jaarcijfers beschikt, is geen excuus, zo bleek onlangs. Wat moet u doen? 
 

Aflossen hypotheek, pas op met kapitaalverzekering

Aflossen hypotheek, pas op met kapitaalverzekering
Het is bij de huidige lage rentestand erg voordelig uw hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Maar pas op als u deze heeft gekoppeld aan een kapitaalverzekering eigen woning. Waarom opletten en wat scheelt dat dan?
 

Beheer-BV bij verhuur onroerend goed

Beheer-BV bij verhuur onroerend goed
U bent privé actief met het verhuren van onroerend goed. Op dit moment nog op bescheiden schaal, maar u bent van plan uw activiteiten uit te breiden. Toename van deze activiteiten kan ertoe leiden dat u niet langer als box 3-bel…
 

Jubileumuitkering DGA

Jubileumuitkering DGA
Als DGA drijft u nu al de nodige jaren een onderneming in uw BV. Uw werknemers kunnen aanspraak maken op een leuke belastingvrije uitkering van één maandloon wanneer ze 25 jaar bij u in dienst zijn. Onlangs heeft u weer i…
 

Mijn Exact Kantoor

Mijn Exact Kantoor
De makkelijkste manier om digitaal met ons samen te werken.  Minder papier en sneller inzicht in uw bedrijfsresultaten
 

Afgeschreven bedrijfspand overdragen naar privé

Afgeschreven bedrijfspand overdragen naar privé
 Uw onderneming is gevestigd in een bedrijfspand dat eigendom is van uw BV. U heeft dit pand in het verleden gekocht en hierop afgeschreven. Inmiddels is de grens van 50% van de WOZ-waarde (bijna) bereikt. Dit betekent dat uw BV niet v…
 

Auto van de zaak of privé?

Auto van de zaak of privé?
Veel ondernemers rijden zowel zakelijk als privé in hun auto van de zaak. Administratief gezien is dit ook het makkelijkst. Maar of dit financieel ook het geval is? Zeker naarmate uw auto ouder wordt of u veel meer zakelijke dan privéki…
 

Inkeerregeling Spaargeld Belastingdienst

Inkeerregeling Spaargeld Belastingdienst
U had in het recente verleden in het buitenland spaargeld dat u niet heeft opgegeven aan de Nederlandse fiscus. Niet handig natuurlijk, omdat er door het afbrokkelen van het bankgeheim binnen Europa steeds meer informatie beschikbaar komt voor d…
 

Giften en Sponsoring via de BV

Giften en Sponsoring via de BV
De overheid trekt zich terug. Steeds meer verenigingen en instellingen zijn aangewezen op de giften van particulieren en bedrijven. Als ondernemer zult u ook regelmatig hiervoor gepolst worden. Om giften te stimuleren is er een fiscale aftrek mogelij…